Yargıtay 8. C.D. Tek başına IP adresi delil olarak değerlendirilmez, destekleyici deliller de gerekir

Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2013 yılında vermiş olduğu aşağıdaki karar ile yapılan bilişim suçuna ilişkin ceza yargılaması esnasında dosya kapsamında mevcut bulunan ip adresi bilginin yeterli bir delil olmadığını çünkü ip adresi delilinin suçu işleyen kişiyi doğrudan gösteren bir delil olmayıp internetle olan bağlantıyı gösterdiğini belirtti. Bu sebeple ancak sanık üzerine atılı suça ilişkin olarak başkaca destekleyici deliller bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı gerekçesi ile yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını onamıştır. Ayrıca yine Yargıtay kararda bilişim suçlarından olan hackleme suçuna ilişkin yargılaması esnasında sanık konumunda olan kişinin bilgisayarı üzerinde imaj alma işleminin usulüne uygun yapılmış olması gerektiği hususunu da vurgulamıştır. Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında da vurgulandığı üzere bilişim suçlarında özellikle dosya kapsamında sadece ip adresinin bulunması ve o ip adresinin bir kişiyi göstermesi o kişinin üzerine atılı suçu işlediğini açık bir şekilde ifade etmeyecektir.

YARGITAY 8.CEZA DAİRESİ E.2012/21817 K. 2013/25428 Karar Tarihi : 24.10.2013

ÖZET : Sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde usulünce imaj alma işlemi yapılarak sonucunda çıkan veri bütünlük ( hash ) değerlerinin tesbit edilmemiş bulunması, IP numarasının kullanılan bilgisayarı göstermeyip internetle olan bağlantıyı göstermesi, sanığın bilgisayarlarında yapılan incelemede, bu bilgisayar kütüğünden m…-k12.com adresine bağlantı yapıldığının tespit olunamaması “hack” programına rastlanmasının şikayetçiye ait siteye müdahale edildiğini göstermeyeceği, kesin delil bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde usulünce imaj alma işlemi yapılarak sonucunda çıkan veri bütünlük ( hash ) değerlerinin tesbit edilmemiş bulunması, IP numarasının kullanılan bilgisayarı göstermeyip internetle olan bağlantıyı göstermesi, sanığın bilgisayarlarında yapılan incelemede, bu bilgisayar kütüğünden m…-k12.com adresine bağlantı yapıldığının tespit olunamaması “hack” proğramına rastlanmasının şikayetçiye ait siteye müdahale edildiğini göstermeyeceği, kesin delil bulunmadan varsayımlarla hüküm kurulamayacağı cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine katılınmamıştır.

SONUÇ : Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin suçun sabit olduğuna yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ( ONANMASINA ), 24.10.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Yargıtay

Yargıtay 8. C.D. Tek başına IP adresi delil olarak değerlendirilmez, destekleyici deliller de gerekir” için 2 yorum

  1. Levent Yanıtla

    Merhaba, öncelikle Yargıtay kararını verdiğiniz için teşekkür ederim. Fakat bir sorun var: vermiş olduğunuz bilgileri “8.CEZA DAİRESİ E.2012/21817 K. 2013/25428 Karar Tarihi : 24.10.2013” Yargıtay’ın karar arama motorunda ilgili kararı arattığımda herhangi bir sonuç bulamıyorum. Ya da ben yanlış aratıyor ve beceremiyorum. Bahsetmiş olduğunuz kararın resmi bağlantısını (kararın tam metnine ait) buradan cevap olarak gönderirseniz minnettar olurum. Ya da, ip adresinin kişiyi suçlamak için yeterli bir delil olmadığına dair farklı bir karar da varsa çok sevinirim.
    Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
    Not: Kararı aramaya çalışıp bulamadığım internet sitesi: https://karararama.yargitay.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir