Bilişim Hukuku, bilgi ve teknolojinin kullanımını ele alan bir hukuk dalıdır. Gelişen teknoloji hayatımıza bir çok kolaylık sağlamaktadır. Bunun iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de mevcuttur. Bilgi ve teknolojinin kullanılması esnasında hukuki uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek Bilişim Hukuku ile gerçekleşir.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim Hukuku Avukatlığı

Özetle Bilişim Hukuku, hem tüzel hem gerçek kişilerin teknolojinin kullanılmasından kaynaklı yaşadıkları sorunları çözen özel hukuk dalıdır. Bu kapsamda kişilere verilen zararların önlenmesi, eğer zarar meydana gelmişse tazminini amaçlar.

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk alanları ile birlikte multidisipliner yaklaşım içindedir. Özellikle İnternet ve Sosyal Medya Hukuku, Ceza Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku buna örnek gösterilebilir.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları alanında çalışmalar yapan Avukat Çağatay ÜSKÜDAR, İzmir Barosu Bilişim Hukuku komisyonu üyesidir. Aynı zamanda bu alanla ilgili çeşitli seminer ve konuşmalarda yer almıştır. İlgili etkinliklere Avukat Çağatay ÜSKÜDAR Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Avukat Çağatay ÜSKÜDAR, geçmişte internet projelerinde yazılım ve arayüz geliştiricisi olarak yer almıştır. Bu sebeple yazılım geliştirme, sosyal ağlar ile ağ ve veri güvenliği alanlarında tecrübeleri mevcuttur.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim Suçları Avukatlığı

Bilişim suçları, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenebilen suçlardır. Teknolojinin kötüye kullanılmasıyla kanunlara aykırı işlemlerin gerçekleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Siber suçlar olarak da tanımlanmaktadır.

Tanımda yer alan bilişim sistemlerini geniş düşünmemiz gerekir. Akıllı saatten, bilgisayara kadar tüm bilgi işleyen cihazlar bilişim sistemi olarak adlandırılır. Hatta internet siteleri ve sosyal medya da birer bilişim sistemi olarak değerlendirilir.

3 Başlıkta Bilişim Suçları

Ülkemiz “Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi”ne taraf olan ülkelerden biridir. Bu sebeple yasalarımızda çeşitli değişiklikler yapılarak bu sözleşmeye uyum sağlanmıştır. Sözleşme genel olarak bilişim suçlarını üç ana kategoriye ayırmıştır. Bunlar;

 • Bilgisayar veri ve sistemlerinin mevcudiyeti, bütünlüğü ve gizlililiğine karşı suçlar
 • Bilişim sisteminde yer alan içerikle ilgili suçlar
 • Bilişim sistemleri ile telif hakları ve benzer hakların ihlaline ilişkin suçlar

Şeklindedir. Bu başlıklara girebilecek bilişim suçları ülkemiz mevzuatlarında da düzenlenmiştir.

Yasalarımızda Yer Alan Bilişim Suçları

Ülkemiz mevzuatlarında doğrudan düzenlenen bilişim suçları Türk Ceza Kanunun’da yer almakta olup şunlardır;

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243)
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu (TCK m.244/1-2)
 • Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu (TCK m.244/4)
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245)
 • Yasak cihaz ve program kullanımına yönelik ceza düzenlemeleri (TCK m.245/A)
 • Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi suçu (TCK m.158/1-f)
 • Hırsızlık suçunun bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi suçu (TCK m.142/2-e)

Ayrıca kanunlarımızda doğrudan düzenlenmeyen ancak bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilen suçlar da mevcuttur. Sosyal medyanın yaygınlaşması sonucu sayısı hızlıca artan sosyal medya suçları örnek verilebilir. Dijital zorbalık başta olmak üzere bir çok bilişim suçu günümüzde bilişim sistemleri kullanılarak işlenmektedir.

Sosyal medya suçlarına örnek vermişken aşağıdaki linkten Sosyal Medya yoluyla Hakaret Suçu içerikli yazımıza göz atabilirsiniz.
Link: www.uskudar.av.tr/sosyal-medya-yoluyla-hakaret-sucu

Bunlara örnek olarak ise kişilerin özel hayatlarına ve özel hayatın gizli alanına karşı suçlar altında düzenlenen

 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m.134)
 • Kişisel verilen kaydedilmesi suçu ( TCK m.135 )
 • Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ( TCK m.136 )
 • Verilen yok edilmemesi suçu ( TCK m.138 )

bilişim suçları olarak işlenebilmektedir. Yine Türk Ceza Kanunumuzun diğer bölümlerinde bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi mümkün olan diğer suçlar:

 • Haberleşmenin engellenmesi suçu (TCK m.124)
 • Hakaret suçu (TCK m.125)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (TCK m.132)
 • Müstehcenlik suçu (TCK m.226)
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK m.228)
 • Cumhurbaşkanına Hakaret suçu (TCK m.229)
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu (TCK m.300)
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu (TCK m.301)

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları alanındaki faaliyetlerimiz

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Kapsamında faaliyet gösterdiğimiz konuları kısaca özetlemek gerekirse;

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve bundan kaynaklı olarak doğan zararların tazmini davalarının açılması ve takibi
 • Bilgisayar ve İletişim Sistemleri yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Bilgisayar ve İletişim Sistemleri yoluyla gerçekleştirilen sahtecilik suçlarının şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Dijital zorbalığa karşı gerçekleştirilecek hukuki işlemler şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Kişisel verilerin kötüye kullanılmasına ilişkin şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Ticari sırların hacking veya başka yollardan ele geçirilmesi (CryptoLocker fidye virüs saldırıları)
 • Bilişim Sistemine izinsiz olarak girme suçu şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Bir bilişim sisteminin kullanılmasını engelleme, bozma, verileri yok Etme veya değiştirme suçu şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Banka kartları veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi
 • Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık suçu şikayetlerinin yapılması, ceza ve tazminat davalarının takibi

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları ile ilgili içeriklerimize aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
Link: Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları hakkında tüm sorunlarınız için İletişim Sayfası üzerinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.